NMNV a okolie

OBCHODNÉ PODMIENKY

- KURZ TANCUJÚCE TIGRÍKY®

Dĺžka a cena kurzu:

1 kurz trvá 8 lekcií. Po skončení jedného kurzu plynule pokračuje skupina ďalším kurzom, najviac do veku detí 5 rokov. Je pravdepodobné, že zloženie skupiny i čas tancovania sa môže za ten čas zmeniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.

Cena kurzu sa hradí v hotovosti na 1.lekcii kurzu, alebo prevodom na bankový účet.

 

Cena kurzu v Trenčíne:

1 kurz / 8 lekcií 40 eur

Zľava 20% zo základnej ceny pre 2. súrodenca.

 

Cena kurzu v Novom Meste nad Váhom, Myjave, Starej Turej a Haluziciach:

1 kurz / 8 lekcii 40 - 45 eur

 

 

Náhradné lekcie:

Počas kurzu si môžete ospravedlniť/nahradiť max. 2 lekcie, napr. z dôvodu cestovania alebo choroby. Vtedy sa treba z lekcie odhlásiť SMS správou na kontaktné telč. a to najneskôr deň vopred. Na Vaše miesto umožníme potom niekomu inému nahradiť si vymeškanú lekciu.

Aj Vy si ospravedlnené lekcie môžete nahradiť, najneskôr počas 2 nasledujúcich mesiacov. Tie sa tiež dohadujú prostredníctvom SMSiek. Lekciu si nahrádzate v inej skupine s inými deťmi a možno aj s inou lektorkou – keďže tancujeme viaceré.

V prípade spravenia rezervácie kurzu rátame s každým prihláseným dieťatkom, veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú nenavštevovať náš kurz, o zrušenie rezervácie a tým uvoľnenie miesta niekomu ďalšiemu.

Doprovod:

Vstup na kurzy Tancujúce tigríky® majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom lektorky. Tí nesmú rušiť priebeh kurzu. Prípadní noví záujemcovia sa môžu informovať u lektorky. Iné osoby bez súhlasu lektorky nemajú vstup na kurzy Tancujúce tigríky dovolený.

 

Priebeh lekcie:

Príchod na lekciu aspoň 5 minút pred začiatkom, aby ste sa stihli prezliecť. Obuv zvoľte takú, aby sa Vám i deťom nešmýkalo pri behu.

Za odložené veci neručíme. V priestoroch tanečnej školy je WC, prosím zabezpečte, aby ho deti pred tancovaním použili a nemuseli potom počas lekcie odbiehať.

Jedlo a pitie: Počas lekcie nedávajte deťom jesť. Určite to prosím dodržujte. 45 minút bez jedenia deti ľahko zvládnu. Počas lekcie býva vždy vyhlásená prestávka na pitie. V teplejšom období i viackrát. V tomto vyhradenom čase sa treba osviežiť a nápoje odložiť z dohľadu detí. V opačnom prípade to narúša pozornosť Vášho i ostatných detí.

Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka v čase trvania lekcie.

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny lektorky. 

 

 

 

 

 


 

Copyright 2012 - 2021 © tancujucetigriky.sk