Novinky
nová tanečná sezóna

v Trenčíne začína 17.8.2020 Príprava rozvrhu je v plnom prúde :) Ďakujeme za Vašu priazeň!

viac

tanečno-animačný program pre deti

Úvod Tancujúce tigríky®

Tancujúce tigríky® je tanečno-animačný program pre najmenšie deti od 1,5 do 6 rokov. Deti sú podľa veku rozdelené do menších skupín a stretávajú sa pravidelne 1x do týždňa. Systematicky postupujú od jednoduchých hravých tanečných zostavičiek až po choreografie náročnejšie na pohybové prvky alebo priestorovú orientáciu. Takto si postupne zlepšujú svoje tanečné a pohybové schopnosti.


Ako vyzerá tancovanie pre najmenšie deti v doobedných skupinách?

Naše tancovanie predstavuje pre Vás a Vaše dieťatko spoločné chvíle strávené tancovaním a hrami. Áno, aj rodičia sa aktívne zapájajú do celej činnosti.

Počas lekcie sa striedajú aktivity zamerané na uvoľnenie energie  a tzv. vybláznenie sa, s aktivitami, ktoré si vyžadujú pozornosť. Čím sú deti väčšie, tým sa rozširuje aj spektrum pohybov. Tiež sa striedajú aktivity, ktoré sú zamerané viac na dieťa, s aktivitami, ktoré robia maminka a dieťatko spolu.

Všetko je sprevádzané detskými pesničkami a podporené rôznymi pomôckami, hračkami a rekvizitami.

 

Čo je počas tancovania dôležité?

Dôležité je, aby bol takto strávený čas príjemný pre Vás i pre Vaše detičky, a preto je dôležité - nič nerobiť nasilu.  Niekedy deti všetko veľmi zaujíma a sú pre každú srandu, inokedy im ničím neulahodíme. Je to úplne normálne, treba s tým rátať a nerobiť si z toho ťažkú hlavu. No ale preto je veľmi dôležité spolupracovať s dieťaťom, motivovať ho a zapájať sa. Samozrejme zaujať Vaše dieťatko bude v prvom rade úlohou lektorky, ale viete veľmi dobre, že Vaše deti a Vy máte jedinečný spôsob komunikácie, ktorý nám všetkým pomôže, aby sme sa spolu naučili čo najviac nového a aby mala zábava tú "správnu šťavu". Tiež sa Vašim deťom bude viac páčiť, keď uvidia, že i Vy sa dobre bavíte a radi Vás budú napodobňovať!

 

Okrem zábavy a zmeny prostredia má takéto tancovanie pre dieťa niekoľko prínosov... 

 

- v prvom rade podporuje motorický vývin dieťaťa, koordináciu pohybov, u menších detičiek podporuje dozrievanie vertikálnej stability a chôdze. 

 

- Podporuje tiež rečový a rozumový vývin (výslovnosť a rozvoj slovnej zásoby, pamäť), pretože dieťatko sa nenásilne akoby mimochodom môže naučiť básničky a pesničky.


- Podporuje prirodzené muzikálne nadanie detí, pretože celé tancovanie sprevádza hudba a rytmus.

 

- Pomáha deťom uvoľňovať a ventilovať nazhromaždenú energiu, deti sa učia s ňou narábať a kontrolovať ju.

 

- V sociálnej oblasti pravidelné navštevovanie takýchto lekcií napomáha dieťatku zvykať si na kolektív a postupne sa do neho začleňovať, čo môže byť obzvlášť dôležité u detí, ktoré sa chystajú do škôlky. 

 

Ako vyzerá tancovanie pre väčšie deti v poobedných skupinách?

Pre väčšie detičky je naše tancovanie úvodným vstupom do tanečných skupín v budúcnosti - hravou formou si zvykajú na tréningy a výuku jednoduchších choreografií. Motiváciou sú vystúpenia, ktoré im dodávajú odvahu a sebadôveru.

 

Na lekciách tancujú už bez prítomnosti rodičov. Začíname krátkou rozcvičkou a prechádzame hlavné tance. Ich nácvik zaberá väčšinu času celej lekcie. Snažíme sa rozvíjať koordináciu v priestore a spájať tanečné prvky do choreografií. Na záver sa spolu ešte bavíme obľúbenými pohybovými hrami, alebo relaxujeme.

 

 

Kto vedie kurz?

V Trenčíne s deťmi momentálne tancujú 4 lektorky - Peťa Pevná, Mirka Becková a Hanka Porubanová.

V Novom Meste nad Váhom a na Myjave tancuje Mirka Hofbauerová a Simonka Jarošová.

Vo Svätom Jure tancuje Katka Džoganíková a Ivett Pavlis.


Každá skupina má pridelenú 1 lektorku, s ktorou sa stretáva pravidelne.

Iba v nevyhnutných prípadoch, ako napr. choroba, sa lektorka krátkodobo vymení, aby sa nemusela lekcia zrušiť. O týchto skutočnostiach sa vždy snažíme rodičov dopredu informovať.

 


 

 

                         

 

 

 

Copyright 2012 - 2020 © tancujucetigriky.sk