Väčšie deti 3 - 6 rokov

Poobedné kurzy tanečnej školy Tancujúce tigríky sú naďalej zamerané na tanečnú zábavu detí.

Deti spoznávajú 10-20 nových tancov za 1 tanečnú sezónu. Vybrané tance potom postupne predvedú ich rodičom a blízkym na vystúpeniach.

Najčastejšie sa deti pomocou tanca prenášajú do obľúbených rozprávok alebo  ich vtiahne do deja tanca zaujímavý príbeh rozprávaný lektorkou. Snažíme sa rozvíjať koordináciu v priestore, počas tanca  vytvárame viacero formácií - celok, dvojice, štvorice a pod. Naďalej obľúbené je tancovanie s rôznymi rekvizitami.

 

Na lekciách tancujú už bez prítomnosti rodičov. Aj to si vyžaduje postupnosť a individuálny prístup, nakoľko v období presunu do poobedných skupín, väčšina detí prvýkrát nastupuje do škôlky a aj my vnímame túto novú etapu veľmi citlivo. Veľkou výhodou je, že deti už poznajú prostredie tanečnej školy i spôsob fungovania, čo im pridáva na pocite bezpečia.

To, či sa Vaše dieťatko zabáva, javí sa spokojne a je v bezpečí – môžete zo začiatku sledovať z prepojeného rodičovského priestoru našej tanečnej sály. 


Deti tancujú naďalej 1x do týždňa v skupine s rovnakým kolektívom. V skupine máme max. 8-12 detí (počet závisí od veku detí).


Názvy kurzov odzrkadlujú najobľúbenejšie pohyby v daných vekových kategóriách. Pre deti, ktoré vstupujú do kurzu vo veku od 3 rokov - máme skupiny nazvané VRTUĽKY. Deti od 4 rokov máme v kurzoch nazvané ako TIGER POWER a v 5 rokoch sú už skutoční parťáci vo svojich skupinách, a preto ich kurzy majú názov TIGER CREW. Deťom, ktoré tancujú u nás svoju finálnu sezónu, patrí názov ABSOLVENTI.


 

 

Vystúpenia deťom dodávajú odvahu a sebadôveru a zároveň prinášajú veľkú radosť z nových kostýmov.

Tanečná škola vlastní veľkú kostymérňu, z ktorej si deti kostýmy na vystúpenia požičiavajú a rodičia tak nemusia kupovať vždy nové. Je to ekonomické i ekologické.

Deti potrebujú mať len vlastné tanečné topánky čiernej farby, ktoré používajú nielen na vystúpeniach, ale v nich tancujú aj na lekciách.

 

 

Tancujúce tigríky pre väčšie deti zároveň aj predstavujú prípravu na úvodný vstup do tanečných skupín v budúcnosti - pretože si deti hravou formou zvykajú na tréningy a výuku choreografií.

 

 

 

Možno Vás bude zaujímať ešte:Copyright 2012 - 2024 © tancujucetigriky.sk