Trenčín 

Kde parkovať?

 

Pred vchodom do tanečnej školy môžete parkovať na vyhradených 2 parkovacích miestach, na ktoré sa dostanete prejazdom cez jednosmerky pomedzi bytové domy - na mape označené žltou farbou.

Voľné parkovacie miesta bývajú aj po ľavej strane príchodu pred tanečnú školu (oproti garážam), prípadne pred bytovkou Pred Poľom 10. Parkovanie v tejto mestskej časti ešte nie je spoplatnené.

Upozorňujeme však na rešpektovanie súkromných parkovacích miest v najbližšom okolí budovy Queens a Kober, kde nie je možné parkovať, nakoľko sú tieto miesta vyhradené pre obyvateľov alebo zákazníkov prevádzok.

 

 

 

 

Copyright 2012 - 2024 © tancujucetigriky.sk